Germany
Hessen-Nassau
Dodenau
Schneider, Anna Margretha  b. c 1660, d. 13 Nov 1704